Goede Doelen

 

HM Holland Contracting
Goed ondernemerschap draagt bij aan de kwaliteit van de samenleving. Zo kunnen simpele en bereikbare dingen vanuit een organisatie een grote positieve impact hebben op persoonlijk én maatschappelijk vlak. HM Holland Contracting BV is zich hier terdege van bewust en houdt zo veel als mogelijk is rekening met het effect wat onze activiteiten hebben op het milieu. Ook hebben wij oog voor de menselijke aspecten binnen en buiten onze organisatie. Zo staat de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers voorop, is een positief werkklimaat uiterst belangrijk voor ons en stimuleren wij de persoonlijke groei. Ook buiten onze organisatie zijn wij zeer betrokken en ondersteunen in dit kader o.a. de Stichting Werkschool Rotterdam.

Stichting Werkschool Rotterdam
De Stichting Werkschool Rotterdam stelt zich tot doel het aantal gekwalificeerde technisch medewerkers te verhogen en wil het verschil tussen de vraag naar gekwalificeerde werknemers en de hoeveelheid werklozen verkleinen door het aanbieden van opleidingen.
De behoefte aan nieuwe instroom van vakmensen groeit. Er wordt nog te weinig gebruik gemaakt van het potentieel wat nu nog thuis zit. Er zijn vakmensen die enthousiast zijn over hun vak maar door omstandigheden niet in staat zijn geweest om de benodigde certificaten te behalen waardoor ze niet inzetbaar zijn bij bedrijven. Ook zijn er veel mensen die nu werkloos zijn en graag opgeleid zouden willen worden voor een technische functie. Door goede opleidingen te bieden en een realistisch traject, waarin aandacht is voor de vakopleiding en de persoonlijke ontwikkeling, streeft de Stichting Werkschool Rotterdam er naar tekorten aan technisch personeel te verkleinen.