Certificering

 

HM Holland Contracting

HM Holland Contracting BV is zowel NeN als VCU gecertificeerd!

De Norm Stichting Normering Arbeid & Nen 4400-1

Door te voldoen aan de eisen van NEN 4400-1 biedt HM Holland Contracting BV u bescherming tegen risico’s van aansprakelijkstelling voor fraude en illegaliteit, omdat aan het personeel-, de loon- en financiële administratie strenge eisen worden gesteld.

NEN 4400 is opgesteld in samenspraak met betrokken branche- en vakorganisaties en richt zich op het voldoen aan de wet- en regelgeving.

VCU

Met een VCU-certificaat toont HM Holland Contracting aan dat het VG-beheersysteem op orde is. VCU staat voor Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties en komt voort uit VCA. VCA is er voor aannemers en richt zich op: veiligheid, gezondheid en milieu. Bij VCU gaat het om veiligheid en gezondheid. Het is een procedure voor de certificering van het VG-beheersysteem.

VCU-certificatie is bedoeld voor bedrijven, zoals HM Holland Contracting BV, die personeel uitzenden naar VCA-gecertificeerde bedrijven. Deze bedrijven voeren werkzaamheden uit met verhoogd risico in een risicovolle omgeving. Vaak gaat het om constructie- of onderhoudswerkzaamheden die plaatsvinden op bouwterreinen, in fabrieken en werkplaatsen en bij installaties. Het VCU-systeem is ondergebracht bij de onafhankelijke Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV).

Nen4400_hmholland_4401

vcu_HMHolland_Contracting_BV